Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција на основу члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4641/2023 од 31. маја 2023. године  и 51 број: 112-5426/2023 од 28. јуна 2023. године, оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Можете преузети текст конкурса.