Министар правде у складу са чланом 2. став 2.  Правилника о сталним судским тумачима („Службени  гласник РС“, број 35/10, 80/16 и 7/17), објављује Оглас за постављење сталних судских преводилаца за руски језик.

Оглас је објављен у Службеном гласнику РС, дана 24.02.2023. године 

Можете преузети текст огласа.