Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција на основу члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11793/2019 од 27. новембра 2019. године, оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Можете преузети текст конкурса и образац изјаве.