Обавештавају се кандидати који су пријавили полагање испита за јавног извршитеља по Огласу објављеном дана 24.02.2020. године, а који је одложен због настале епидемиолошке ситуације у Републици Србији, да ће се писмени део испита одржати у згради Министарства правде дана 31.05.2020. године у 10,00 часова у великој сали на  шестом спрату, крило А. Неопходно је да поштујете мере које је прописала Влада Републике Србије, те да на испит дођете са маском и пожељно рукавицама