На основу члана 3. Правилника о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (,,Службени гласник РС", број 13/16, 21/17 и 20/19), Министарство правде расписује Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења