1.  Тијана Стевановић

2.  Тања Вучковић Милишић

3. Маја Ристић

4. Зорица Бијелић

5. Дејан Обренић

6. Десимир Смиљковић