На основу члана 3. Правилника о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења ("Службени гласник РС", број 13/16, 21/17 и 20/19) Министарство правде расписује јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.

Можете преузети текст конкурса.