СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ  ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ПРВОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 25. МАРТА 2019. ГОДИНЕ У 19:30 ЧАСОВА, СВЕЧАНА САЛА, II СПРАТ

 ( „А“ КРИЛО) ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

 

      Редовни кандидати:

 

1.      Николић Марија

2.      Поткоњак Ања

3.      Ристић Маја

4.      Стевановић Тијана

5.      Вучковић Милишић Тања

 

 

Кандидати упућени на поправни испит из претходног испитног рока:

 

    1.     Немања Лугавац ( материјално право)

    2.     Добросављевић Наташа (процесно право)

    3.     Гојковић Мирјана (процесно право)

 

 

СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ДРУГОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 27. МАРТА 2019. ГОДИНЕ У 14:00 ЧАСОВА, СВЕЧАНА САЛА, II СПРАТ

 ( „А“ КРИЛО) ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

 

    Редовни кандидати:

 

1.      Илић Радан

2.      Јовановић Ратко

      3.   Марија Мацић Ракочевић

      4.   Дејан Обренић

      5.   Десимир Смиљковић

      6.   Иван Аврамовић (одлагање из претходног испитног рока)

 

     

Кандидати упућени на поправни испит из претходног испитног рока:

 

 

    1.     Милош Пешић ( материјално право)

    2.     Носков Бојана (опште јавнобележничко право)

    3.     Косовац Драган (материјално право)

 

Пријаве за слушање усменог дела испита су могуће путем броја телефона 011 78 58 000 дана 22.03.2019 године од 08.30.

Није могуће пријављивање за обе комисије.