Од октобарског испитног рока 2013. године, процесни део кривичног права испитиваће се по Законику о кривичном поступку (Сл. Гласник РС бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013.)

Више о полагању правасудних испита можете пронаћи овде.