На основу члана 3. Правилника о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења ("Службени гласник РС", број 13/16 и 21/17) Министарство правде расписује јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.

Можете преузети текст конкурса.