Насиље над женама је друштвена појава, која поред тога што погађа непосредно жртву насиља, изузетно штетно делује и на сваког члана породице, као сведока тог насиља. То је један од најтежих облика кршења људских права и слобода, где је угрожено право на живот, слободу, али и психички и физички интегритет жртве, наглашава министар правде Никола Селаковић поводом Међународног дана борбе против насиља над женама.

Министар Селаковић указује да је Србија као чланица Савета Европе потписала и ратификовала Конвенцију Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција), која је ступила на снагу 1. августа ове године и која унапређује механизме заштите жена од насиља и представља први и једини регионални - европски правно обавезујући инструмент у области насиља над женама.

Када су у питању кривична дела насиља у породици и насиља над женама, правосуђе такве поступке мора да третира са посебном пажњом и хитношћу, како мере и казне не би остале без свог смисла и ефекта”, истиче Селаковић.

„Поред законског оквира који постоји у Србији, неопходно је наше кривично законодавство усагласити са Истанбулском конвенцијом, што је већ предвиђено Акционим планом за преговоре у оквиру Поглавља 23“, указује Селаковић и додаје да ће у наредном периоду бити спроведено континуирано усаглашавање са одредбама Конвенције, како би Србија у потпуности достигла европске стандарде у борби против насиља над женама.