Министарство правде жели још једном да информише грађане Србије и укаже да на интернет презентацији Министарства правде, сви заинтересовани могу пронаћи списак јавнобележничких канцеларија у Србији, као и јавнобележничку тарифу.

Информације о канцеларијама јавних бележника могу се пронаћи и на сајту Коморе јавних бележника.

Такође, на основу прибављеног мишљења Јавнобележничке коморе, министар правде утрвдио је и јавнобележничку тарифу, којом се одређује награда за рад јавног бележника и накнада трошкова насталих у вези са обављеним послом јавног бележника, начин утврђивања вредности обављеног посла и начин обрачунавања износа награде и накнаде трошкова.

Јавни бележници почеће са својим радом 1. септембра ове године, и допринеће повећањању правне сиурности грађана, као и растерећењу судова. Од 1. септембра са бележници ће радити на подручју 32 основна суда у Србији, док у оним местима где и да даље не постоје попуњена јавнобележничка места, тај постао ће наставити да обављају судови до избора јавног бележника.

У оквиру рубрике „Правосудне професије“ можете пронаћи више информација у вези са професијом јавних бележника, а у оквиру рубрике „Испити“ о начину полагања јавнобележничког испита.