Министарка правде Маја Поповић се састала са амбасадором Јапана Акира Имамуром.

На састнаку је указано на добре односе две државе који нису оптерћени отвореним питањима, а који имају тенденцију да се додатно унапређују у свим областима.

Министарака Поповић је нагласила да је један од кључних циљева Министарства правде јачање владавине права, које се додатно унапређује кроз спровођење нормативних активности.

У том смислу указала је на уставне промене које су додатно повећале независност судства и самосталност јавних тужилаштава, као и на усвајање и имплеметацију сета законских решења која прате уставне промене.

Поповић је истакла да Минстарство правде посвећено ради на хармоноизацији правних тековина Србије са правним тековинама Европске уније у оквиру чега су постигнити значајни резултати на исупуњавању обавеза из преговарачког поглавља 23.

„У циљу додатног јачања ефикасности правосуђа и владавине права Влада Републике Србије ће у нареном периоду усвојити Стратегију за спречавање корупције, која је плод заједничког рада више државних институција и цивилног сектора, а која ће у значајној мери утицати на јачање владавине права и додатно провлачење страних инвестиција“, истакла је Поповић.

На састанку су присуствовали и шеф Кабинета Маријана Савић Симић и саветник министра Бранко Илић.