Државна секретарка Бојана Шћепановић отворила је  24. традиционалну међународну конференцију Удружења за међународно кривично право, која се одржава на Палићу.

Тема овогодишње конференције је " Однос међународног кривичног и националног кривичног права".

Шћепановић је указала на значај поштовања принципа међународног кривичног права који чине између осталог принцип легитимности, солидарности, сарадње и узајамног поверења ђеђу државама, принцип хуманости и др.

Државна секретарка је представила резултате рада Министарства правде у процесу сарадње са Механизмом за међународне кривичне трибунале.

Напоменула је да Србија у потпуности ускладила своје законодавство са релевантним стандардима и омогућила сарадњу са Трибуналом без изузетка и тиме доказала посвећеност борби против некажњивости."