Министарство правде Републике Србије угостило је делегацију Јужноафричке Републике, којој је представљен српски Закон о заштити узбуњивача. 

 Са кључним одредбама закона, као и са различитим  механизмима заштите које наш Закон о заштити узбуњивача  прописује, чланове делегације упознала је државна секретарка у Министарству правде Бојана Шћепановић. Она је представила и Резолуцију о заштити узбуњивача, која је, на предлог Републике Србије, усвојена на Десетој конференцији држава уговорница Конвенције Уједињених нација против корупције, одржаној у Атланти у децембру 2023. године. Том приликом, члановима делегације представљене су и најважније активности Министарства правде у области борбе против корупције.  

Јужноафричку  делегацију чинили су комесарка Јасмин Бакус (Public Service Commission), виша саветница Тобика Селе (Department of Justice and Constitutional Development), главни извршни директор др Лизл Гроневалд (Ethics Institute – TEI), чланице Националног антикорупцијског саветодавног одбора (NACAC) Тандека Џикибулембеки и Барбара Шрајнер, виша истражитељка у Канцеларији Заштитника грађана Матао Сефеко, извршни директор Карам Синг (Corruption Watch) и главни извршни директор Бен Терон (The Whistleblower House).