Министарка правде Маја Поповић учествовала је на међународној конференцији „Састанак демократске кохорте у оквиру године деловања - Антикорупција и национална безбедност“, која је одржана у Софији.

Конференција, на којој су учествовали министри правде и званичници држава Југоисточне Европе, представници земаља чланица Еврпске уније, Сједињених Америчких Држава, националних и међународних организација, као и представници цивилног друштва, била је посвећена јачању антикорупцијских политика кроз јавно-приватно партнерство. Конференцију је отворио председник Републике Бугарске Румен Радев.

У свом обраћању, министарка Поповић истакла је да се Република Србија налази на путу јасног циља и чврстог опредељења да спречи и елиминише корупцију у највећој могућој мери. Нагласила је да се то може остварити само уз неспорну политичку вољу која постоји у Републици Србији и напоре који се непрестано предузимају у циљу економског, социјалног и демократског развоја земље.

Министарство правде, указала ја Поповић, овој теми приступа са неколико различитих аспеката, али са једнаком посвећеношћу. 

Основни правац у борби против корупције дефинисан је кроз Ревидирани Акциони план за Поглавље 23, чији је интегрални део и потпоглавље Борба против корупције, као и кроз процес усклађивања прописа Републике Србије са ГРЕКО препорукама. 

Она је изјавила да је Министарство правде у претходном периоду предузело значајне кораке и кроз измене и допуне Закона о спречавању корупције. 

Напори и активности које Република Србија предузима у овој области, препознати су у новом извештају о евалуацији Републике Србије о усклађености са ГРЕКО препорукама, који је, у оквиру четвртог круга евалуације, усвојен у марту 2022. године.

У извештају је закључено да је Република Србија на задовољавајући начин испунила 8 од 13 препорука. 

Преосталих 5 препорука испуњено у међувремену, доношењем правосудних закона у фебруару ове године, нагласила је министарка. Истакла је да то показује значајан напредак у односу на претходни период извештавања, због чега се на Републику Србију више не примењује Правило 32, које се примењује у односу на државе чланице за које је утврђено да нису усклађене са препорукама садржаним у Извештају о евалуацији.

„Израда нове Националне стратегије за борбу против корупције са пратећим Акционим планом а који ће важити у периоду од 2023. до 2028. године, најзначајнији је подухват на којем Министарство правде тренутно ради на пољу борбе против корупције“, изјавила је Поповић. 

Она је нагласила да ће у процес израде нове Националне стратегије бити укључени представници свих релевантних министарства, правосудних органа, као и организација цивилног друштва.

„Министарство правде ће наставити са континуираним унапређењем нормативног оквира у овој области, као и са додатним јачањем институционалног оквира органа надлежних за спречавање и борбу против корупције, стварајући на тај начин неповољно окружење за сва лица склона корупцији, спречавајући их да уживају неоправдани просперитет и углед у друштву и на тај начин негујући равноправност свих наших грађана и њихово поверење у демократске институције Републике Србије“, закључила је министарка правде.

Испред Министарства правде Републике Србије, на конференцији је учествовао и помоћник министра Владимир Винш.