Министарка правде Маја Поповић данас је са сарадницима обишла Архивски депо правосудних органа у Београду.

У току је тестна фаза Пројекта похрањивања, заштите и сигурног одлагања документације Министарства правде и правосудних органа.

У старом архивском депоу, на локацији Вилине воде, формирано је окружење за најсавременији скенинг центар, за потребе сређивања и дигитализације архиве судских предмета Вишег суда у Београду, као и Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду.

Реализацијом овог пројекта повећаће се технички капацитети и ниво безбедности архиве судова.

Такође, класификовани судски предмети,  према роковима чувања и надлежности судова, биће припремљени за процес излучивања, односно биће припремљени за скенирање, дигитализацију, а самим тим и за безбедно и поуздано похрањивање у архивистичко информатичку базу података на дуготрајно чување.

Правосудни органи у Београду тиме добијају Централни дигитални архивски систем који ће омогућити стварање електронске архиве.

Систем за електронско архивирање документације треба да омогући ефективно и ефикасно управљање архивском грађом и документарним материјалом који настају у раду правосудних органа, њену потпуну заштиту све до предаје надлежном архиву, као и стављање на увид под строго контролисаним и безбедним условима свим интерним и екстерним корисницима, у складу са постојећим законима и стандардима.

Пројектом је предвиђена интеграција података са Супер Сапс пројектом, који Министарство правде спроводи у сарадњи са Европском унијом, где су обухваћени сви судови у Републици Србији и који поред рачунарске опреме садржи софтверско решење које у потпуности опслужује рад судова, интегришући сва претходна апликативна решења.

Такође, пројекат предвиђа и обуку и сертификацију запослених лица у писарницама правосудних органа, који ће у будућности наставити рад у електронској архиви када се за то створе сви услови.