Министарка правде Маја Поповић учествовала је у раду 132. пленарне седнице Венецијанске комисије, на којој је усвојено мишљење о радним текстовима Закона о уређењу судова, Закона о судијама и Закона о Високом савету судства.

У усвојеном позитивном мишљењу се указује да правосудни закони, заједно са променама Устава које су грађани Србије недавно потврдили на референдуму, имају потенцијал да доведу до значајних позитивних промена у српском правосуђу и да су радни текстови закона добро структурирани, јасно написани и обухватају све суштинске тачке које треба да буду обухваћене.

Наглашено je да даље унапређење правосуђа највише зависи од чврстог законодавног оквира, који ће обезбедити да независно судство и самостално јавно тужилаштво уживају висок углед у друштву и буду оријентисани ка будућности.

Венецијанска комисија је похвалила Министарство правде за уложене значајне напоре у припреми правосудних закона, као и за инклузивност и транспарентност процеса припреме закона и истакла да треба да настави процес доношења закона у истом духу, уз обезбеђивање јавних консултација у наредним месецима који ће претходити гласању о законима у Народној скупштини.

У свом мишљењу Венецијанска комисија је дала препоруке које ће Министарство правде детаљно размотрити и имплементирати у текстове закона оне препоруке које су у најбољем интересу правног поретка Републике Србије.