Полазници 11. класе Високих студија безбедности и одбране боравили су у студијској посети Министарству правде. Том приликом, министарка правде Маја Поповић указала је на значај Високих студија безбедности и одбране као највишег нивоа стручног усавршавања које полазници похађају у оквиру њихове припреме за преузимање високих дужности. Такође, истакла је да Министарство правде, у оквиру својих надлежности, даје значајну подршку систему националне безбедности Републике Србије, кроз утврђивање нормативног оквира за заштиту тајности података, кривични поступак за спречавање и борбу против организованог криминала, тероризма и корупције.

Током студијске посете, помоћник министарке Владимир Винш и саветници у Кабинету министарке Бранко Илић и Саша Гегић представили су полазницима унутрашње уређење, надлежности и облике сарадње Министарства правде са другим државним органима и организацијама у Републици Србији и иностранству, као и стратешке циљеве министарства у будућем периоду.