Државни секретар у Министарству правде Ливија Павићевић и помоћник министарке правде Владимир Винш учествовали су на састанку Експертске радне групе Париског пакта о незаконитим финансијским токовима, који су у Бечу организовали Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Канцеларија Уједињених нација за дроге и криминал (УНОДЦ).

Експертска радна група директно је повезана са Стубом II Бечке декларације ,,Откривање и блокирање финансијских токова повезаних са недозвољеним прометом опијата”, која одражава посвећеност јачању међународне и регионалне сарадње у циљу  свеобухватног и уравнотеженог супротстављања глобалним изазовима и претњама које опијати представљају међународном миру и стабилности у различитим деловима света.

Помоћник министарке правде Владимир Винш имао је на састанку Експертске радне групе излагање на тему ,,Финансијске истраге у вези са недозвољеним прометом дроге у пракси Министарства унутрашњих послова, судова и јавних тужилаштава у Републици Србији”.