Министарство правде, заједно са Министарством финансија, и ове године наставља са позитивним трендом јачања кадровских капацитета правосудних органа.

У том правцу, кадровски план за 2022. годину предвиђа укупно 12.777 запослених у судству и јавном тужилаштву – од тога 11.725 запослених на неодређено време, а 1052 запослених на одређено време. Истовремено, шири се и приправничка мрежа, те је правосудним органима одобрено више од 130 приправника.   

На овај начин, Министарство правде наставља да се понаша друштвено одговорно, повећавајући број радних места за запослење на неодређено време, уз истовремено обезбеђивање неопходног броја запослених на одређено време, у случају повећања обима посла.