Министарка правде Маја Поповић разговарала је са председницом Адвокатске коморе Србије Јасмином Милутиновић. На састанку је договорено проширење рада кол центра за одбране по службеној дужности и бесплатну правну помоћ и на парничне, ванпарничне и прекршајне поступке.

Председница Адвокатске коморе Србије Јасмина Милутиновић показала је интересовање за рад радних група које су оформљене ради израде радних текстова Закона о уређењу судова, Закона о судијама, Закона о Високом савету судства, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва, који се доносе у циљу усклађивања нормативног оквира са уставним променама. Министарка Поповић је истакла да ће Министарство правде обавештавати Адвокатску комору Србије о резултатима рада поменутих радних група.

Поповић и Милутиновић нарочито су нагласиле потребу наставка и унапређења сарадње Министарства правде и Адвокатске коморе Србије.