Министарка правде Маја Поповић учествовала је на хибридној конференцији: „Зашто привреда треба да се одлучује за медијацију“, коју је организовала Привредна комора Србије у сарадњи са Комором медијатора Србије.

Током уводног обраћања, министарка Поповић је навела да се правосудни систем Републике Србије годинама уназад суочава са великим бројем предмета, што оптерећује судове, а грађанима отежава приступ правди. Један од узрока овог проблема, додала је, огледа се у чињеници да у нашој земљи још нису у довољној мери заживели алтернативни механизми решавања спорова, пре свих посредовање у решавању спорова. 

Такође је указала и на значај посредовања у привредним споровима, као битно ефикаснијег и економичнијег начина за решавање спорова у ситуацијама када карактер спорног односа и међусобни односи странака то дозвољавају.

„Министарство правде ће наставити да улаже додатне напоре у вези с промоцијом, коришћењем и јачањем капацитета у посредовању. Циљ нам је да ојачамо овај механизам вансудског решавања спорова у корист како грађана Републике Србије, тако и правних лица која послују у нашој земљи, а чиме ћемо остварити и значајне уштеде у републичком буџету“, изјавила је министарка Поповић, и представила активности које ће се у ту сврху спроводити.

Испред Министарства правде, на хибридној конференцији је учествовала и шеф Кабинета Маријана Савић Симић.