Грађани Републике Србије ће се на референдуму 16. јануара изјашњавати о изменама Устава, у делу који се односи на правосуђе, тиме што ће заокруживањем „да“ или „не“ одговорити на једно питање: ,,Да ли сте за потврђивање Акта о промени Устава Републике Србије?“.

Промене Устава примарно имају за циљ повећање правне сигурности грађана Републике Србије. Само независно судство и самостално јавно тужилаштво гарантују грађанима адекватно остваривање и заштиту права у судским поступцима.

Поред тога, ове промене имају за циљ и успостављање бољег система предлагања, премештаја и престанка судијске и јавнотужилачке функције. Њихово спровођење обезбедиће да улазак у правосуђе буде заснован на објективним критеријумима вредновања и правичним процедурама избора.

Наиме, судије ће бирати независно тело састављено од судија и истакнутих правника из редова врхунских стручњака, универзитетских професора, доктора правних наука. У избору судија, председника судова и јавних тужилаца биће искључено учешће политике, што ће омогућити већу независност судија и већу самосталност јавних тужилаца, као и њихову већу одговорност. Тиме се постиже висок ниво њиховог легитимитета, који долази из струке.

Истовремено, промене Устава, које гарантују сталност судијске и јавнотужилачке функције и укидају избор судија и јавних тужилаца на тзв. пробни мандат од три године, допринеће стабилизацији судства и јавног тужилаштва.

Поменутим решењима јача се владавина права, која се, између осталог, остварује кроз независност судија и самосталност јавних тужилаца, и стварају се услови за бољу и ефикаснију заштиту људских права. Повећање правне сигурности, које ће уставним променама бити остварено, утицаће и на прилив – нарочито страних – инвестиција, и водиће ка повећању стандарда грађана и економском напретку Србије.

Као министарка правде, позивам грађане да у недељу 16. јануара изађу на референдум и дају подршку уставним променама, јачању владавине права, независности судства и самосталности јавног тужилаштва – јер ће само непристрасно, стручно, одговорно и ефикасно правосуђе моћи најбоље да штити њихова уставом зајемчена људска права и слободе, и да суди правично и у разумном року. Само у такво правосуђе ће грађани имати поверења.