Радна група за припрему текста радне верзије Закона о правобранилаштву, коју је формирао министар правде и државне управе, израдила је радну верзију Закона о правобранилаштву.

Јавна расправа о радној верзији закона спроводи се до 25. новембра, а по окончању јавне расправе Министарство правде и државне управе сачиниће коначну верзију Предлога закона за разматрање и одлучивање на седници Владе Републике Србије.

Сви заинтересовани своје коментаре могу доставити поштом Министарству правде и државне управе, Кабинет министра са назнаком „За радну верзију Закона о правобранилаштву" Немањина бр. 22-26 11000 Београд, или путем образца за коментаре, на е-пошту: neda.markovic@mpravde.gov.rs.