Министарство правде и државне управе приступило је изради Закона о инспекцијском надзору уз подршку УСАИД-a, кроз Пројекат за боље услове пословања и Немачке организације ГИЗ, кроз Пројекат унапређења израде закона у Републици Србији. Посебна радна група за припрему Нацрта Закона основана је 3. јуна 2013. године и састоји се од представника државних органа, УСАИД-a и истакнутих универзитетских стручњака. На првој седници Посебне  радне групе одржаној 26. јуна 2013. године  представљене су и разматране полазне основе за израду Закона и утврђене смернице. Предвиђено је да се друга седница Посебне радне групе одржи почетком новембра, када ће члановима бити представљена прва радна верзија закона.