Данас су пред министарком правде Мајом Поповић заклетву положила два именована јавна извршитеља и један именовани заменик јавног извршитеља.

Заклетву је положио јавни извршитељ именован за подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву, један јавни извршитељ именован за подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву, као и један заменик јавног извршитеља именован за подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду.
Министарка правде пожелела је новоименованим јавним извршитељима и заменику јавног извршитеља успех у професионалном раду.
Након што новоименовани јавни извршитељи и заменик јавног извршитеља отпочну рад, у Републици Србији јавноизвршитељску делатност обављаће укупно 231 јавни извршитељ и 35 заменика јавних извршитеља.