Дана 23. јула 2021. године 29 новоименованих јавних бележника је пред министром правде Мајом Поповић положило заклетву.
У циљу постизања потпуне и једнаке заступљености јавнобележничких места, министар правде је дана 07. јуна 2021. године, по спроведеном јавном конкурсу објављеном у „Службеном гласнику РС“ број 013/2021 дана 17.02.2021. године, именовао 29 јавних бележника за подручја 19 основних судова и то Основног суда у Аранђеловцу, за територију  општине Рача,  Првог основног суда у Београду, за територију градских општина Звездара, Палилула и Стари град,  Другог основног суда у Београду, за територију градске општине Вождовац, Основног суда у Брусу, за територију општине Александровац, Основног суда у Великој Плани, за територију  општине Смедеревска Паланка,  Основног суда у Зајечару, за територију града Зајечара, Основног суда у Зрењанину, за територију града Зрењанина и територију општине Сечањ, Основног суда у Ивањици, за територију општине Лучани, Основног суда у Куршумлији, за територију општине Блаце,  Основног суда у Лесковцу, за територију  општине Власотинце, Основног суда у Нишу, за територију  града Ниша, Основног суда у Новом Саду, за територију општина Бачки Петровац  и Темерин и територију града Новог Сада, Основног суда у Панчеву, за територију општине Ковачица, Основног суда у Пожеги, за територију општина Ариље и Косјерић, Основног суда у Руми, за територију општине Ириг, Основног суда у Суботици, за територију општине Мали Иђош, Основног суда у Убу, за територију општине Лајковац, Основног суда у Ужицу, за територију општине Чајетина и Основног суда у Чачку, за територију града Чачка
Тренутно у Србији делатност обавља 197 јавних бележника, док ће након отпочињања обављања делатности новоименованих јавних бележника,  јавнобележничку делатност обављати укупно 226 јавних бележника.