Министарство правде почело је спровођење јавне расправе о тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.

Јавна расправа траје од 19. маја до 14. јуна 2021. године.

У току јавне расправе биће организовани округли столови о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

Израдом Нацрта закона Министарство правде остварује активности из Акционог плана за Поглавље 23 и Акционог плана за унапређење позиције Републике Србије на Ранг листи Светске банке о условима пословања – Doing Business за период 2020 – 2023. године које имају за циљ унапређење ефикасности парничног поступка, а нарочито у деловима о достављању писмена, снимању суђења и процесној дисциплини, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу Европског суда за људска права и Уставног суда.

Детаљније информације о јавној расправи о тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку доступне су на  https://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php