Министарка правде Маја Поповић и повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састале су се и разговарале о унапређењу људских права, механизму заштите од дискриминације и владавини права, као и о другим значајним активностима у циљу ефикасног спровођења Акционог плана за Поглавље 23.

На састанку су договориле да ће након усвајања измена и допуна Закона о забрани дискриминације, по први пут бити успостављено вођење јединствене евиденције о свим поступцима за заштиту дискриминације, кроз централни регистар који ће водити Повереник. Министарство правде ће регулисати поступак и рокове у којима ће судови псеудонимизоване одлуке достављати Поверенику у циљу вођења ове евиденције. На овај начин ће систем праћења стања у области заштите равноправности бити значајно унапређен и у потпуности заокружен.

Такође, повереница је на састанку указала на потребу да се кроз сарадњу два органа унапреди заштита и осигура пуно и једнако уживање свих људских права особама са инвалидитетом, а нарочито оним које су лишене пословне способности. Укидање института потпуног лишења пословне способности и прелазак са медицинског на социјални приступ инвалидности, подразумева  уклањање препрека за веће учешће грађана са инвалидитетом у друштву, сагласиле су се Поповић и Јанковић. Министарка  је најавила да се разматра повећање броја судских тумача за знаковни језик за грађане са сензорним инвалидитетом, у циљу  њиховог бољег и лакшег приступа правди.

Поповић и Јанковић су договориле континуитет у сарадњи у циљу унапређења  равноправности свих грађана и грађанки.