Обавештавамо све заинтересоване стране и циљне групе из реда грађана и привредних субјеката, удружења грађана и других организација цивилног друштва, научно – истраживачких, струковних и других организација, као и представнике државних органа, локалних власти и осталих учесника у планском систему који спроводе или у односу на које се спроводи та политика, да доставе предлоге, коментаре и сугестије на Радни текст Националне стратегије за процесуирање ратних злочина за период од 2021-2026, који се може преузети у одељку „Јавност рада“, „Јавне расправе“, „Радне верзије прописа“ или на Порталу e-Uprave