Радна група за израду Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку почела је рад на изради закона.

Израда измена и допуна Закона о парничном поступку резултат је спровођења активности из Акционог плана за поглавље 23 и Акционог плана за унапређење позиције Републике Србије на Ранг листи Светске банке о условима пословања ‒ Doing Business за период 2020 ‒ 2023. године.

Измене и допуне Закона о парничном поступку које припрема Радна група допринеће повећању броја решених предмета у судовима и ефикасности у пружању правне заштите, унапређењу достављања позива, поднесака и аката у складу са технолошким напретком, омогућавању снимања суђења путем информационо ‒ комуникационих технологија (коришћењем апликације еСуд или коришћењем других комерцијалних софтвера на тржишту кроз употребу технологије Application Programming Interface, уз поштовање прописаних стандарда).

Приликом израде овог закона Радна група ће посебно узети у обзир стандарде Европске уније, праксу Европског суда за људска права и Уставног суда.

Радној групи подршку у раду пружа Пројекат Европске уније уз правду – Подршка за Поглавље 23.