Министарка правде Маја Поповић састала се данас са председником Јавнобележничке коморе Србиславом Цвејићем.

 Министарка правде предочила је председнику Цвејићу да је Министарство уз подрсшу пројекта ЕУ уз правду, подршка за Поглавље 23 започело рад на даљем унапређењу аутоматизације рада јавних бележника које се конкретно односи на развој регистара издатих и опозваних пуномоћја и тестаментата.

 

 Комора јавних бележника ће бити инволвирана у спровођење свих планираних процеса, у духу досадашњег партнерског односа.

 

 Министарство правде, такође, уз подршку поменутог пројекта ускоро отпочиње рад на ревидирању правног оквира везаног за бележничку делатност, те је председник Коморе и у вези са тим истакао спремност за пружањем стручне подршке.