Министарство правде у 2020. години ушло je у завршну фазу изградње Палате правде у Крагујевцу - највећег инфраструктурног пројекта који је Министарство покренуло у последњих неколико деценија.

Пројекат се у потпуности финансира из Буџета Републике Србије. У новој велелепној згради на 25.000 квадратних метара биће смештено и обједињено свих 11 судова и јавних тужилаштава који имају седиште у Крагујевцу.

За потребе правосудних органа у Нишу, који би за три године требало да буду смештени у згради Палате правде површине 18.000 квадратних метара, у јуну је почела реконструкција војне касарне “Филип Кљајић”. У 2021. ће у оквиру друге фазе радова бити реконструисан други део касарне. План је да у згради буду смештени одељење Управног суда, Прекршајни и Привредни суд. Такође, планирана је изградња нове зграде у оквиру комплекса касарне, површине 10.000 квадрата.

У Новом Саду реконструисане су просторије у којима су смештена посебна одељења за сузбијање корупције при Вишем суду и Вишем јавном тужилаштву.

Државно правобранилаштво добило је нову зграду у центру Београда, суђења у Парничном одељењу Трећег основног суда од јуна се одржавају у новој згради правосудних органа у Тошином Бунару, а обезбедило их је Министарство правде.

У циљу наставка реформских процеса у области владавине права Влада Србије у јулу је усвојила Националну стратегију за развој правосуђа 2020-2025. године и ревидирани Акциони план за Поглавље 23.

У септембру је почела примена Закона о спречавању корупције, усаглашеног са препорукама држава за борбу против корупције Савета Европе – ГРЕКО.

Од 1. јануара 2020. године на услузи грађанима и правним лицима је електронска огласна табла суда – еТабла, на којој могу да пронађу сва писмена из извршног поступка, која им суд или јавни извршитењ није успешно уручио.

Јавни бележници од почетка 2020. године за све грађане чија пореска обавеза у вези промета, поклона или наслеђивања непокретности настаје код јавног бележника, електронски достављају исправу или одлуку, изјашњења и податке од значаја за утврђивање пореске обавезе Пореској управи и органима локалне пореске администрације, који по службеној дужности утврђују пореску обавезу.

Министарство правде је, заједно са Канцеларијом за ИТ и еУправу успоставило систем који грађанима, правним лицима, али и страним физичким лицима, даје могућност да прекршајне казне, које су у Регистру неплаћених казни и других новчаних износа, измире електронским плаћањем, односно преко Интернета.

Измене Закона о порезима на имовину, чија је примена почела 1. јануара 2020. године, увеле су поступање Пореске управе и органа локалне пореске администрације по службеној дужности уместо по пореској пријави, како је било до тада.

Унапређен је и систем за електонски надзор над радом јавних извршитеља, који омогућава централизовано извештавање о њиховом раду и аларм на незаконито и неблаговремено поступање. Последње измене и допуне  Закона о извршењу и обезбеђењу увеле су платформу е-Аукција – на којој се спроводи јавна продаја непокретности и покретних ствари од стране јавног извршитеља у циљу унапређења транспарентости и правичности тог поступка. Портал је пуштен у продукцију у августу 2020.

Измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу додатно су релаксирале положај одређених категорија извршних дужника, ревидирале комплксан поступак по правним лековима и увеле значајне информатичке новине које су у успешној примени.

Министарстрво правде је у циљу повећања правне сигурности у Србији, у оквиру апликације „ПроНеп“ развило нови модул „Претрага еЗИО“, путем кога јавни бележници проверавају да ли је за непокретност која је предмет купопродаје донето решење о извршењу. Нови модул је у примени од 17. јануара а основни циљ је повећање сигурности послова промета непокретности.

На основу Споразума о сарадњи Републике Србије и ЕВРОЏАСТ-а, у марту је у Хагу у седишту те организације, отворена канцеларија Србије, чиме је Србија добила и свог официра за везу, са истим правима у пружању и захтевању релевантних информација од стране других држава чланица ЕВРОЏАСТ-а.

Министарство правде је и у претходној години, пету годину за редом, организовало Јавни конкурс за доделу средстава по основу опортунитета (одлагања кривичног гоњења). За 130 пројеката од јавног значаја, највише средстава од издвојених 500 милиона динара опредељено је за област здравства – 236,8, за пројекте из области просвете 162,7 милиона, социјалне заштите 41,4 милиона, културе 31,4...

Министарство правде ће и у 2021, наставити да буде посвећено пре свега борби против организованог криминала и корупције, даљем унапређењу инфраструктурних капацитета правосудних органа и обезбеђивању других услова да правосуђе буде још ефикасније, даљем развоју е-правосуђа, унапређењу рада правосудних професија.