Министарка правде Републике Србије Mаја Поповић присуствовала је данас првом састанку Радне групе за израду Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима (2020-2025) и Предлог акционог плана за спровођење националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима (2020-2022).

Министарка Попoвић говорила је у уводном делу састанка, каo и Зорана Михајловић, потпредседница  Владе Републике Србије, председница координационог тела и министарка рударства и енергетикe, Александар Вулин, министар унутрашњих послова Гордана Чомић, министрка за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Дарија Кисић – Тепавчевић, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Министарка правде подсетила је да је Закон о спречавању насиља у породици, чија је примена почела 1. јуна 2017. године, померио границе и унапредио поступање свих надлежних државних органа.

У Србији, како је додала, постоји 87 група/подгрупа које чине заменик јавног тужиоца, надлежни полицијски службеник и радник центра за социјални рад, а које се састају најмање једном у 15 дана како би мултисекторски размотриле сваки пријављени случај насиља у породици.

Од дана примене Закона до 30.11.2020. године - за три и по године, групе за координацију и сарадњу састале су се 9.544 пута и размотриле 170.295 пријављених случајева насиља у породици, те израдиле 53.235 индивидуалних планова заштите и подршке жртви. У том периоду судови су у 61.549 случајева продужили хитну меру привременог удаљења учиниоца из стана и меру привремене забране учиниоцу да контактира и прилази жртви, према Закону о спречавању насиља у породици за 30 дана.

Према сатсистичким подацима о кривичним санкцијама и казненој политици за насиље у породици од 1.01.2019. до 31.12.2019. године донето је 1.310 правоснажних осуђујућих пресуда.

Условно је осуђено 807 насилника, док их је 490 осуђено на казну затвора. Од тога 204 лица су осуђена на затвор до шест месеци, 147 од 6 месеци до годину дана, 82 до годину дана са издржавањем у кућним условима; 47 лица на затвора од једне до 3  године, девет лица од 3 до 5 година и једно лице на казну од 5 до 10 година.

У истом периоду изречено је и 348 мера безбедности – 49 мера обавезног психијатријског лечења у здравственој установи; 40 мера обавезног психијатријског лечења на слободи. Мера обавезног лечења наркомана изречена је 24 пута, алкохоличара 212 пута, док је за 23 лица изречена мера одузимање предмета.

Министарка Поповић скуп је искористила да позове медије да се укључе у борбу против насиља у породици тако што би извештавали и о исходу судских поступака.

„Помоћ свих медија нам је потребна. Објављивањем пресуда – санкција за насиље у породици помогли би слање јасне поруке да у Републици Србији нема толеранције прама насиљу над женама, да је оно кажњиво“.