Примена Закона о спречавању корупције, који је усаглашен са препорукама држава за борбу против корупције Савета Европе - ГРЕКО, почела је данас.

Закон, који мења досадашњи Закон о Агенцији за борбу против корупције, представља кровни превентивни антикорупцијски пропис, који јача улогу и капацитете Агенције.

Заједно са раније донетим Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма, и корупције, Законом о лобирању и Законом о пореклу имовине, Србија је знатно унапредила нормативни оквир за још ефикаснију борбу против корупције.

Закон о спречавању корупције, који је у Народној скупштини Србије усвојен 22. маја 2019. године, уређује правни положај, надлежност, организацију и рад Агенције и уводи бројне новине везане за сукоб интереса, кумулацију јавних функција, пријављивање имовине и прихода функционера, овлашћења Агенције, избор руководећих органа.

Основни циљеви новог закона су заштита јавног интереса, смањење ризика од настанка корупције, јачање интегритета и одговорност органа јавних власти и јавних функционера.

Доношење Закона је било предвиђено Националном стратегијом за борбу против корупције за период  2013- 2018. године, њеног Акционог плана, као и Акционог плана за Поглавље 23.