У складу са изменама Закона о извршењу и обезбеђењу, од данас је почела примена платформе „е-Аукција“, која је намењена електронском јавном надметању, односно продаји покретних и непокретних ствари у извршном поступку.

Ова платформа, која омогућава одвијање читавог поступка електронским путем, почев од објављивања надметања, преко лицитирања до оглашавања најповољније понуде, почела је са радом данас, а од 1. септембра ове године ће бити једини начин јавне продаје у извршном поступку.

До тада ће јавни извршитељи моћи да бирају начин на који ће спроводити јавну продају.

На сајту  eaukcija.sud.rs сви заинтересовани могу да виде шта се продаје у извршним поступцима. Такав поступак је транспарентан, поштен и омогућава фер надметање, за разлику од досадашењег, када је релативно узак круг лица учествовао у надметањима“, рекла је помоћница министра правде Јелена Деретић.

Право да учествују у електронском надметању имају сва заинтересована правна и физичка лица уз електронски сертификован потпис, објаснила је Деретић и додала да су сви понудиоци анонимни, па тако ни они, ни јавни извршитељи неће знати ко се крије иза идентификационог броја, који им систем додељује уколико се одлуче да учествују у јавном надметању.

Основни циљ, поред транспарентности, је постизање најповољније цене што за крајњи резултат има повољан третман и за извршног дужника и за извршног повериоца“, истакла је Деретић.

За коришћење апликације је потребан електронски сертификат (потпис) у складу са свим позитивним прописима. Накнада за коришћење апликације је 2.000 динара и за тај износ заинтересовани могу годину дана да учествују на лицитацијама. За оне који нису регистровани корисници, систем је доступан са свим релевантим подацима ради потпуне траснпарентности.

На платформи ће јавни извршитељ уносити низ важних података који се чувају у бази - о извршном повериоцу и извршном дужнику, о лицима која имају забрану учешћа, о лицима која су ослобођена уплате јемста, а биће доступне и информације о површинама објеката, правном основу стицања, фотографије, по могућству чак и видео запис.

Циљ аутоматизације поступка јавног надметања је јачање правне сигурности кроз транспарентнији поступак, постизање ефикасности, као и елиминисање свих до сада уочених проблема у јавним продајама у смислу спречавања злоупотреба, што за крајњи резултат треба да има јачања поверења опште јавности у јавне извршитеље као носиоце јавних овлашћења.  

 

Подршку изради новог законског оквира у области извршења, као и у увођењу платформе „е-Аукција“ дали су УСАИД пројекат „Владавина права“ и ЕУ пројекат „ЕУ уз правду - Подршка за Поглавље 23“.

На сајту www.infobiro.tv доступна је изјава помоћнице министра Деретић.