Након одржаног састанак са представницима правосудних институција, адвокатуре и правосудних професија, као и епидемиолога из Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Министарство правде је израдило препоруке за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања.

Препоруке су достављене правосудним органима и другим заинтересоваим странама у систему правосуђа, а доступне су и на интернет сајту Министарства правде.

Ове препоруке односе се на успостављање нове привремене организације рада запослених у судовима и тужилаштвима, као и на поступање носилаца правосудних функција, адвоката и правосудних професија у односу на судске предмете и кривичне поступке, који су препознати као хитни и од највишег значаја за грађане и државу.

Министарство правде очекује да препоруке буду поштоване изнад свега због сигурности грађана и запослених у правосудном систему у циљу смањења ширења заразе, али и ради даљег функционисања правосуђа у Србији.