Закон о бесплатној правној помоћи почиње да се примењује од 1. октобра 2019. године. Законом је прописано да бесплатну правну помоћ може да пружа само пружалац који је уписан у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке.

Пружаоци бесплатне правне помоћи прописани су чланом 9. Закона:

1.      Адвокати

-у свим поступцима

2.      Службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе

- у складу са овлашћењима лица које ради у служби бесплатне правне помоћи, према процесним законима

3.      Удружења:

·         непосредно пружају бесплатну правну помоћ у поступцима остваривања права на азил и заштите од дискриминације.

·         удружења могу пружати бесплатну правну помоћ у оквиру циљева због којих су основана тако што ће по свом избору ангажовати адвокате да у име тих организација пружају бесплатну правну помоћ.

·         ако се законима који уређују одговарајући поступак не захтева да заступник мора бити адвокат, бесплатну правну помоћ у удружењу пружа дипломирани правник.

Пружаоци бесплатне правне помоћи пружају и бесплатну правну подршку, сагласно својим овлашћењима прописаним законом.

Пружаоци бесплатне правне подршке прописани су чланом 12. Закона:

1.      Јавни бележници,

2.      Посредници

3.      Правни факултети.

Пружаоци бесплатне правне подршке не смеју да пружају бесплатну правну помоћ.

Министарство правде позива Aдвокатску комору Србије, удружења, правне факултете, посреднике у решавању спорова и јавне бележнике да се упишу у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке.

Молимо Вас да у складу са чланом 17. Закона, пријаве доставите на следеће адресе: dkoturovic@mpravde.gov.rs и iva.kovacevic@mpravde.gov.rs