Помоћник министра правде Јелена Деретић учествовала је на Годишњем саветовању привредних судова на Златибору, где је представила неке од најзначајнијих измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу, које су усвојене крајем јула ове године.

 

Деретић је том приликом најавила увођење у наш систем електронске продаје покретних и непокретних ствари у извршном поступку и електронске огласне табле.

 

Она је указала да је основни разлог за увођење електронске огласне табле превазилажење проблема непрегледности физичких огласних табли, са којим су се странке годинама суочавале, и самим тим повећање транспарентности у извршном поступку.

 

Деретић је објаснила да ће тај портал бити смештен на посебној интернет страници, а да ће критеријум претраге за странке и учеснике у поступку бити јединствени матични број ако се ради о физичким лицима, односно матични број или ПИБ ако се ради о правним лицима.

 

Деретић је рекла и да се планира развијање СМС сервиса, који ће странкама омогућити да и на овај начин буду обавештаване о истицању одређеног писмена на огласној табли.

 

Она је указала и да је Министарство правде израдило нацрт подзаконског акта који у целости уређује еаукцију и то пратећи ревидиране одредбе у делу закона које се тичу продаје непокретности и покретних ствари ради намирења новчаног потраживања као средства извршења.

 

Јавне продаје у формату у којем се одржавају основна су препрека ефикасности извршног поступка и представљају његово најслабије место уколико се ради о том конкретном средству изврешња“, указала је Деретић.

 

Она је нарочито истакла подршку УСАИД пројекта „Владавина права“ у изради подзаконских аката и изради апликације електрноске огласне табле.