У Правосудној академији одржан је још један семинар на тему примене новог Закона о заштити података о личности, а присуствовали су учесници из прекршајних и основних судова, основних тужилаштава и представници Канцеларије заштитника грађана.

На обукама које организује Министарство правде у сарадњи са Правосудном академијом, тема је била ефикасна примена Закона о заштити података о личности, однос Закона и нових европских правила, секторски закони, сам податак о личности, као и начела обраде података о личности, те права лица чији се подаци обрађују и њихова заштита.

Предавачи су били проф. др Саша Гајин са Правног факултета Универзитета Унион и Марко Вукић из Центра за унапређење правних студија.

Шеснаест двонодневних обука о примени Закона о заштити података о личности организовано је у периоду од маја до јула 2019. године у седиштима апелационих судова – Ниш, Крагујевац, Нови Сад и Београд. Осим основне обуке у периоду од августа до октобрa 2019. године биће организоване и посебне обуке за судије парничних одељења који ће у првом степену поступати по новом закону.

Новим законским решењима, чија ће примена отпочети у августу ове године, унапређује се заштита података о личности, како у домаћем правном систему, тако и у односу на изношење података у треће земље. Закон је усклађен са директивама ЕУ у овој области те ће подаци о личности грађана Србије бити заштићени на исти начин, као и у државама чланицама ЕУ.