Примена Закона о бесплатној правној помоћи, који је усвојен након дугогодишње израде, унапредиће приступ правди за велики број грађана слабијег имовног стања кроз подршку широког круга пружалаца бесплатне правне помоћи, изјавила је данас министарка правде Нела Кубуровић, приликом отварања манифестације „Дани права југоисточне Европе“.

Она је истакла да је, у циљу шире доступности бесплатне правне помоћи, законом омогућена употреба свих расположивих ресурса, искустава и специјализованих знања, где се посебно очекује важан допринос цивилног друштва.

Надамо се да ће адекватна припрема за почетак примене Закона о бесплатној правној помоћи знатно допринети разумевању система, који је предвиђен законом и мотивисати све потенцијалне пружаоце да се укључе у систем“, рекла је Кубуровић и додала да је усвајањем тог закона, испуњена једна од основних обавеза у процесу приступања Републике Србије Европској унији, као и обавеза која проистиче из Устава.

Истовремено, додала је министарка, планирано је спровођење обуке за различите групе пружалаца бесплатне правне помоћи, као и обуке у јединицама локалне самоуправе, у вези са одлучивањем о захтеву за остваривање права на бесплатну правну помоћ.

Кубуровић је подсетила да је област људских права у правном систему Републике Србије регулисана кроз сет различитих закона, као и да Министарство правде у оквиру своје надлежности континуирано и активно ради на унапређењу људских права.

Такође, Кубуровић је посебно истакла да је у току припрема Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела, која се упоредо ради са новом Стратегијом развоја правосуђа за период 2019-2024.

Министарка је указала и да је Министарство правде посебну пажњу посветило остваривању права особа са инвалидитетом, будући да је одредбама јавнобележничке тарифе прописано да су лица са инвалидитетом, деца без родитељског старања и лица која су примаоци социјалне помоћи ослобођена обавезе плаћања награде у пуном износу. Такође, прописано је и да јавном бележнику не припада увећана награда за учешће позваних сведока и тумача у састављању јавнобележничке исправе за слабовиду странку и странку која није у стању да чује и говори.

Поред тога, Кубуровић је истакла да је после више од 10 година, Министарство правде 2017. године објавило оглас за постављење тумача за глува лица за подручје свих виших судова, те да је након спроведене провере знања постављено укупно 17 тумача за знаковни језик за глува лица.

Такође, министарка је подсетила да је у новембру прошле године усвојен и нови Закон о заштити података о личности, као и да се ради на изради нове Стратегије развоја правосуђа у Републици Србији, док је, у циљу даљег уједначавања судске праксе, Министарство правде развило портал за судску праксу, односно апликацију која обухвата одабране одлуке судова опште надлежности, што је инструмент за побољшање приступа јавности правосуђу, јер су одлуке, у којима су аутоматски врши анонимиозација личних података, доступне свим грађанима на веб страници портала.

Шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици истакао је да је правна помоћ кључна компонента у оквиру приступа правди, те да у тој области постоје важне регулативе ЕУ.

„Закон је усвојен у новембру прошле године и ступиће на снагу у септембру ове године. То је добар корак напред, али треба га спровести и да видимо какви ће бити резултати“, рекао је Фабрици.

Амбасадор Краљeвине Шведске Јан Лундин рекао је „Дани права југоисточне Европе“ заиста симболизују владавину права и дају сигнал за развој владавине права у целом региону и да ће се заједно радити на томе, те да се нада да ће се та конференција развити у веома важан канал регионалне сарадње и размене идеја и правних искустава.

Дводневна конференција „Дани права југоисточне Европе“ на којој учествује више од 40 излагача из земље и региона одржава се у хотелу Метропол Палас, а организује је НВО „Civil right defenders“.