Протoкол о сарадњи у примени медијације између Вишег и Основног суда у Нишу и Адвокатске коморе Ниш, потписан је данас у присуству министарке правде Неле Кубуровић.

Како је том приликом истакла министарка, већа примена медијације значи смањење броја предмета у судовима, смањење прилива, те растерећење судова, како би се сви ресурси усмерили на предмете који нису медијабилни.

„Један од стратешких циљева Министарства правде јесте унапређење алтернативног начина решавања спорова. Да је медијација значајна, говори и чињеница да је Министарство правде до сада регистровало више од 950 посредника и највећи број њих управо долази из редова адвокатуре“, рекла је Кубуровић и истакла да је данас потписани протокол треба да унапреди медијацију у Основном и Вишем суду у Нишу.

Кубуровић је похвалила Основни и Виши суд у Нишу који су први проактивно кренули у промовисање медијације, потписали протоколе и са комуналним предузећима и дали добар пример осталим судовима широм Србије на кој начин медијација може да се примени.

„Овде смо имали и први случај решавања радног спора путем медијације, тако да то показује да медијација може бити и те како успешна, смањује судске трошкове, много је јефтинија од судског поступка, тако да сви треба да учинимо напоре да промовишемо медијацију и странке упутимо на посреднике, а да избегну подношење тужбу суду“, нагласила је министарка Кубуровић.

Министарка је подсетила да је Министарство правде децембра 2018. године формирало Радну групу за измене и допуне Закона о посредовању у решавању спорова, у циљу проналажења одгаварајућих механизама како би успоставио ефикасан и одржив систем   решавања спорова путем медијације, уз приближавање европским и међународним стандардима. 

Такође, Кубуровић је додала да је Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама којим се странке подстичу да своје спорове реше мирним путем, медијацијом или на други споразуман начин ступио на снагу 1. јануара 2019. године, којим се наплата судске таксе одлаже, како би се странкама оставила могућност да и по покретању судског поступка још једном додатно размотре мирно решење насталог спора. Уколико странке до закључења првог рочишта за главну расправу реше спор медијацијом, судским  поравнањем, признањем или одрицањем од тужбеног захтева, ослобађају се од плаћања свих судских такси.

Протокол о сарадњи у примени медијације потписали су председник Основног суда у Нишу Горан Спасић, председник Вишег суда у Нишу Зоран Крстић, као и председник Адвокатске коморе Ниш Гордан Пантић.