Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика, у циљу ревидирања санкција за најтежа кривична дела.

Предложене измене односе се на увођење доживотне казне затвора у кривично – правни систем Србије за најтежа кривична дела – тешко убиство, силовање које за последицу има смрт, затим обљуба над дететом и немоћним лицем са смртном последицом, као и за кривично дело обљубa злоупотребом положаја са смртним исходом итд. Нацрт измена и допуна предвиђа нове мере и за вишеструке повратнике.

Радну групу за израду наведеног нацрта текста измена и допуна КЗ-а, поред представника министарстава правде, унутрашњих послова и здравља, чиниле су и судије, тужиоци, адвокати, представници свих релевантних институција, криминолошких института, као и представници струковних удружења и невладиних организација.