Министарство правде расписало је нови Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет), а укупан износ који је предвиђен за доделу je 470 милиона динара.

Заинтересовани за учешће на четвртом јавном конкурсу за доделу средстава по основу опортунитета пријаве треба да поднесу у писаној форми у року од 20 дана од оглашавања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Право учешћа на конкурсу имају сви носиоци пројекта из области јавног интереса (здравство, култура, просвета, хуманитарни рад...), а предлог о расподели средстава доноси Комисија Министарства правде сачињена од представника релевантних институција.

На интернет презентацији Министарства правде објављени су критеријуми за вредновање пројеката, начин подношења пријава и рок у коме оне треба да се поднесу, као и потребна документација за учешће на конкурсу.

Од 2016. године, Министарство правде је расписало три јавна конкурса за доделу средстава по основу опортунитета и током три године, издвојило је више од 1,148 милијарди динара за скоро 300 пројеката од јавног интереса. Сви досадашњи корисници средстава из претходна три конкурса могу се наћи на интернет презентацији Министарства правде.

Овакав начин доделе средстава по основу опортунитета увео је транспарентност у поступак расподеле, који је дефинисан изменама Закона о кривичном поступку из 2014. године у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције за период 2013-2018.