Миистарка правде Нела Кубуровић разговарала је данас са представницима Генералног директората за проширење Аланом Џонсом и Дејвидом Хадсоном о постигнутим резултатима на пољу борбе против корупце, као и напретку Србије у оквиру Акционог плана за поглавље 23.

Министарка Кубуровић је указала да је од 1. марта 2018. године успостављена нова организације судова и тужилаштва, којом су формирана четири нова регионална центра за борбу против организованог криминала и корупције. Она је истакла да су захваљујући новим законским решењима, судови и тужилштва постигли добре резултате – донето је преко 300 осуђујућих правноснажних пресуда за кривична дела са коруптивним елемнтом.

На састанку је указано да је потребно добро одредити параметре по којима ће се пратити резултати спровођења закона, како би сви добри ефекти новог система били препознати и у извештајима о напретку Србије ка ЕУ.

Представници ГД за проширење су истакли да су препознати напори и напредак Србије у области борбе против корупције, али да је потребно још увек доста рада у овој области, посебно када је у питању превенција.

Министарка правде је истакла да је циљ да се смањи могућност коруптивног понашања, чиме ће се смањити и број таквих предмета у тужилаштвима и судовима. Она је оценила да су увођење портала е-аукције у поступцима извршења или е-јавне набавке, управо једне од таквих превентивних мера на којима држава тренутно ради. Она је додала да ће и током ревизије Акционог плана за Поглавље 23, Потпоглавље за корупцију обухватити и нове додатне мере.

Она је похвалила рад Тужилаштва за организивани криминал у области прања новца, где не само да је дошло до осуђујућих пресуда, већ је одузета и имовина велике вредности.