У организацији Министарства правде данас је одржан округли сто на којем је представницима цивилног сектора представљен нови Нацрт закона о спречавању корупције (нови назив за Закон о Агенцији за борбу против корупције), на којем је истакнуто да се решењима нацрта новог закона шири надлежност Агенције за борбу против корупције, јача њена независност и успоставља нова организација ове институције.

Државни секретар у Министарству правде Радомир Илић је рекао да нова предложена организација Агенције представља професионализацију при избору директора и чланова Одбора, јер би се мерило само професионално знање, вештине и интегритет. „Директор се бира на јавном конкурсу – мора да положи тест знања из области борбе против корупције, интегритета и мора да презентује свој програм о Агенцији“, истакао је Илић. 

Он је додао да овакво законско решење потпуно поражава могућност притисака и политичког уплива, а да побеђују меритократија и професионализам. „Овим решењем добијамо професионалну и чврсту Агенцију, јаког директора, Одбор са јасно дефинисаним надлежности, а све то заједно обезбеђује независност Агенције“, нагласио је државни секретар.

Говорећи о брзини, важности и начину прибављања информација од стране Агенције, као и њиховом квалитету, Илић је истакао да је новим предложеним законским решењима Агенцији омогућен директан приступ информацијама државних органа и других правних лица.

Током расправе о нацрту закона постављено је питање које су то све невладине организације биле позване да учествују на округлом столу, узевши у обзир чињеницу да је присуство представника цивилног сектора било изузетно мало. У циљу транспаретности рада Министарство правде је списак позваних организација објавило на својој интернет презентацији, заједно са списком ко се од организација одазвао позиву да учествује на данашњем скупу. Министарство указује да је било позвано 29 организација невладиног сектора да узме учешће на округлом столу, а да се тек њих 7 одазвало. Представник Светског комитета за слободу говора и слободан приступ информацијама је самоиницјативно узео учешће на округлом столу.

На питање зашто је министарство позвало само поједина струковна удружења, а не и сва, државни секретар г. Илић је указао да је заправо само једно струковно удружење позвано, а то је Удружење судија прекршајних судова, имајући у виду значајну улогу прекршајних судова у примени наведеног закона. Он је истакао да су колеге из Удружења судија и тужилаца Србије послале упит да ли могу да присуствују округлом столу, на шта министарство није имало примедбу, као што не би имало ни на било које друго удружење, односно организацију. Министарство указује да је позив био упућен Националном конвенту у чијем саставу се налазе скора сва правосудна струковна удружења, те није било никаквих формалних препрека да се и она појаве.

Округлом столу су поред представника Министарства правде, Агениције за борбу против корупцији и организација цивилног друштва, присуствовали и представници међународних институција и организација – ОЕБС, УСАИД, Америчка амбасада, као и представници ЕУ пројека „Превенција и борбра против корупције“.