Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији први Нацрт закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, како би се сви заинтересовани упознали са новим предложеним законским решењима.

Нацрт овог закона предлаже увођење новог начина којим се уређују услови и поступци под којима се утврђује имовина и увећање имовине физичког лица, његови приходи стечени у одређеном периоду, као и посебан порез на увећање имовине за које физичко лице не може да докаже да је стекло на законит начин.

Министарство правде у наредном периоду отвориће јавну расправу како би стручна и општа јавност могла да достави своје коментаре и сугестије у циљу унапређења текста закона.

Први Нацрт закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу израдила је радна група Министарства правде, коју су чинили представници министарстава правде, финансија и Пореске управе.