Министарство правде је, уз подршку Пројекта „ЕУ уз Правду – Подршка за Поглавље 23“, у оквиру рада на јачању капацитета Сектора за правосуђе овог министарства организовало тродневне радионице у периоду од 18. до 20. фебруара 2019. године. Тема радионица била је „Јачање капацитета Министарства правде у вођењу дисциплинских поступака према носиоцима правосудних професија“.

Предавања на радионицама одржале су судија Врховног касационог суда Катарина Манојловић Андрић и судија Управног суда Радојка Маринковић.

Запослени у Одељењу за правосудне професије имали су прилику да на интерактивним радионицама унапреде знање у областима које се односе на дисциплинску одговорност носилаца правосудних професија, покретање и вођење дисциплинких поступака, однос дисциплинских, прекршајних и кривичних поступака, као и на поступање судова у вези са дициплинским поступцима. Учесници су на радионицама имали прилику да са судијама предавачима разговарају о свим дилемама и проблемима у пракси у циљу проналажења најбољег решења за даље поступање у овој области.

Планирано је да Министарство правде, уз подршку Пројекта „ЕУ уз Правду – Подршка за Поглавље 23“, организује нови циклус тродневних радионица у марту месецу на тему „Јачање капацитета Министарства правде у поступцима именовања носилаца правосудних професија и обављању надзора над радом носилаца правосудних професија“.