Министарка правде Нела Кубуровић присуствовала је данас обележавању почетка радова на реконструкцији зграде Правосудне академије (ПАРС) у Београду, након које ће та зграда имати 12 најмодернијих сала за обуке, посебну салу за форензику и преводиоце, као и судницу у којој ће се симулирати суђења.

Министарка Кубуровић истакла је да је ПАРС за готово 10 година постојања имала доста изазова у свом раду, али и да се врло брзо прилагођавала и да је за то време оправдала и поверење које је добила, пре свега кроз обуке које су спроведене за носиоце правосудних функција.

„Само неки примери показују колико је одговорила тим изазовима и морам да истакнем обуку за примену Закона о узбуњивачима, Закона о заштити права на суђење у разумном року, који су били потпуна новина у нашем правном систему. Ту је и Закон о спречавању насиља у породици, где је обуку прошло више од 1.000 судија, тужилаца и полицијских службеника. Заједно са ПАРС и кроз ИПА пројекат 2013 смо радили на обуци свих оних који поступају у сладу са Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције“, истакла је министарка правде. Она је рекла да је током 2017. и 2018. године у ПАРС било више од 20.000 учесника на обукама, као и да је одржано више од 800 едукативних догађаја.

Кубуровић је указала да се временом ширила надлежност ПАРС, тако да је она данас, поред тога што је надлежна за обуку носилаца правосудних функција, надлежна и за обуку јавних извршитеља и јавних бележника.

„ПАРС свакако велики значај има у домену јачања независности судства, стручности и ефикасности, што је истакнуто и кроз Акциони план за Поглавље 23“, рекла је Кубуровић и додала да ће управо обука бити један од критеријума на основу којег ће се вршити евалуација рада судија, као и да ће се ценити колико програм који спроводи ПАРС и стручност коју њени предавачи поседују, утичу на квалитет и вештине које носиоци правосудних функција треба да имају.

Кубуровић је нагласила да ће Министарство правде и даље радити на унапређењу капацитета ПАРС и захвалила Делегацији ЕУ која је одвојила три милиона евра за реконструкцију зграде.

Шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици истакао је да је зграда ПАРС веома важна због своје будуће функције, као и да је циљ пројекта који финансира Делегација ЕУ у Србији у оквиру ИПА пројекта у износу од три милиона евра реконструкција, реновирање и адаптација зграде ПАРС, како би се унапредио квалитет правде кроз јачање инфраструктурних капацитета ПАРС.

Директор ПАРС Ненад Вујић истакао је да се темељна реконструкција зграде Академије ради у складу са европским стандардима захваљујући напорима Министарства правде и Делегације ЕУ, те да се нада да ће се следеће године отворити нова зграда, односно да ће „зграду из 1925. године превести у 21. век, задржавши њену лепоту“.

Како је истакао, у новој згради ПАРС, рад правосуђа биће унапређен, како у домену стручности, тако и у домену ефикасности.